Vyhľadávanie

Zuby

LARENS DENTAL sú dve synergicky sa dopĺňajúce zubné pasty triedy PEMIUM, určené pre komplexnú 24-hodinovú ochranu ustnej dutiny.
Sú špeciálne navrhnuté pre rôzne potreby starostlivosti o ústnu dutinu počas dňa a noci tak, aby poskytovali 24-hodinovú ochranu.
Day Toothpaste – denná zubná pasta triedy premium.
Night Toothpaste – nočná zubná pasta triedy premium.
Pretože potreby starostlivosti o ústnu dutinu počas dňa sa líšia od potrieb počas spánku.